REKISTERISELOSTE
RekisteriselosteHenkilötietolain (523/1999) 10 pykälän mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä:
1.9.2017

Rekisterinpitäjä:
Marko Saarenpää
Toimitusjohtaja, Full Fit Team Oy
Maajohtaja, Point S Finland

FULL FIT TEAM OY
PL 90, 11101 RIIHIMÄKI

etunimi.sukunimi@point-s.fi

www.point-s.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Marko Saarenpää
Toimitusjohtaja, Full Fit Team Oy
Maajohtaja, Point S Finland
FULL FIT TEAM OY
PL 90, 11101 RIIHIMÄKI

Rekisterin nimi:
Point S Finland syyskampanjarekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Markkinointi potentiaalisille asiakasyrityksille, asiakassuhteen hoitaminen ja sähköinen asiakaspalvelu sekä sähköisten tietosisältöjen välitys niiden tilaajille.

Rekisterin tietosisältö:
Sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tietoja kerätään vain rekisterinpitäjän omassa toiminnassa. Tietolähteinä ovat asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloitus henkilökohtaisessa tapaamisessa, sähköpostitse tai sähköisellä lomakkeella rekisterinpitäjän verkkosivuilla. Asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloituksen jälkeen tietoja kerätään automaattisella sähköisellä tunnistuksella rekisterinpitäjän verkkosivuilla ja sähköpostikirjeissä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään EU:n ulkopuolella Safe harbor (EU-direktiivi 95/46/EC) -sopimuksen puitteissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalista aineistoa ei ole.
Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään.

Tilauksen peruutus ja suoramarkkinointikielto:

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin hyödyntämällä uutiskirjeessä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä.